Půjčovna obytných vozů: Všeobecné podmínky

Minimální věk pro řízení našich obytných vozů je 21 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B je potřeba pro řízení vozu 1 až 4 a řidičský průkaz skupiny C pro řízení obytného vozu Morelo. Při převzetí vozu je potřeba předložit dva doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého, odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu u obytných vozů 1 až 6 je 3 dny, v letní sezoně (od 20. června do 14. září) je 7 dní a u obytného vozu Morelo je minimální doba pronájmu 7 dní po celý rok. V obytném voze je přísný zákaz kouření. Zákaz domácích mazlíčků. Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)

Půjčovna obytných vozů: Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se Vám předává čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC a nádrž odpadní vody je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1.000 Kč vč. DPH za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 min a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává v pracovní dny od 9.00 do 16:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin posledního dne půjčení. Vrácení či půjčení vozu o víkendu, nebo ve svátek je za jednorázový poplatek 1.000,- Kč vč. DPH, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak

Půjčovna obytných vozů: Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu z celkové ceny nájmu do tří dnů po potvrzení rezervace z naší strany. Doplatek nájemného se platí 30 dnů před začátkem nájmu nebo nejpozději v den převzetí vozu. K ceně nájemného bude připočten servisní poplatek ve výši 1.900 Kč vč. DPH, pokud je zápůjční doba 3 – 5 dní. Nájemce v den převzetí vozidla 1 až 5 skládá v hotovosti vratnou kauci 30.000 Kč a u vozu Morelo 100.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Tuto kauci je samozřejmě možné uhradit platební kartou a následné vrácení kauce bude opět na Váš účet.

Půjčovna obytných vozů: Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy 60 - 30 dní před zapůjčením si účtujeme 30% z ceny nájemného, 30 – 15 dní před zapůjčením 50% z ceny nájemného, 14 - 1 den před zapůjčením si účtujeme 80% z ceny nájemného, v den začátku pronájmu si účtujeme 100% z celkové ceny pronájmu. Manipulační storno poplatek 1.500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se nevyužité nájemné nevrací.

Půjčovna obytných vozů: Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 5% min. však 5.000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá kauce nepostačí na 5% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do vyznačeného data na vystaveném dokladu.

Půjčovna obytných vozů: Havárie a poruchy

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě nebo vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít záznam o nehodě popřípadě o poškození vozidla. Povinností nájemce je také při nehodě čitelně vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli. Vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby Global Assistance. Nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.


Desatero řidiče

1. Řídíte poměrně velké auto o délce 7345mm, šířky 2340mm, výšky 3250mm a váhy 3.500kg. Při jízdě mějte na paměti šířku a výšku obytného auta. Soustřeďte se zejména na okraje vozovky a možné překážky ve výšce kolem 3 metrů nad zemí. Pozor na kmeny, větve stromů, konstrukce mostů a hlavně na světlost mostů.

2. Rychlost jízdy udržujte o 20-30km/h nižší než by tomu bylo u osobního automobilu. Zvýšenou pozornost mějte hlavně v zatáčkách, na kruhových objezdech, na silnicích nižších tříd, na přístupových cestách do kempů atd. Trasu si předem naplánujte, aby nedocházelo ke zbytečným stresovým situacím při Vaší cestě. Myslete na to, že v centrech měst se mohou nacházet nízké podjezdy pod mosty, balkony ve výšce nižší než 3 m, nízko tažené kabely, šňůry apod.

3. Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost v rozmezí 100-110km/h. Pozor při výjezdu do volné krajiny, při předjíždění kamiónů a autobusů na boční vítr. Při jízdě mějte všechna okna nástavby zavřená.

4. Obytný automobil má 6 rychlostních stupňů. Prosíme, využijte je tak, jak se má. Např. 4 rychlostní stupeň se dá zařadit již při rychlosti 45 km/h. Šestý převodový stupeň využijte pro ekonomickou jízdu na dálnicích a na silnicích I. třídy. Motor automobilu nepřetáčejte.

5. Prosíme Vás o šetrné přejíždění příčných pruhů nebo vyhýbaní se terénním nerovnostem na vozovce a přístupových cestách.

6. Při parkování požádejte posádku, aby Vám ukazovala směr tak, abyste obytné auto nepoškodili. To samé doporučujeme i při vjezdu do kempů, kde jsou většinou vzrostlé stromy, různé zábrany apod.

7. Prosíme posádku o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou. Pokud Vám něco nejde otevřít, zapnout, raději se poraďte. Prosíme Vás, nepoužívejte sílu. Vše je vyrobeno pro jednoduché ovládání, které může být odlišné, než to na které jste zvyklí. Zacházejte se vším, tak, jako by to byl Váš majetek.

8. V nástavbě se pohybujte pouze bez obuvi. Nebude docházet ke vnášení špíny do interiéru a k poškození podlahy. Myslete na to, že je to po dobu Vaší dovolené Váš byt. Ve vozidle a nástavbě je kouření zakázáno.

9. Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít všechna okna vč. střešních a zamknout veškeré dveře i v přední kabině.

10. Při opuštění vozidla vypněte hlavní vypínač proudu, zasuňte markýzu a ukliďte kempingový nábytek. Vyhnete se tak případným škodám.